ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560 ชันประถมศึกษาปีที่ 1

กิจเก็บเกี่ยวผลผลิต

เก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนกุมภาพนธ์ 2560

คณะกรรมการนิเทศติดตาม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้มานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวนักเรียนใหม่

แบบรายงานตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่ได้ประกาศในรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

เลือกดาวน์โหลดแบบรายงานตัวได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง Best Practice

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือก Best Practice การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H