กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้(ปลูกผัก)

โรงเรียนเทศบาล๘บ้านใหม่ได้ดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

การเรียนจิตศึกษา

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้ดำเนินการสอนจิตศึกษาในชั้นอนุบาล

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูดีเด่นระดับเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูดีเด่นระดับเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

ท่านผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ

ประชุมการจัดนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ 2560

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมการจัดนิทรรศการวันเด็ก2560

ประกาศปิดเรียนชดเชยวันเสาร์ที่ 7 ม.ค.60

ประกาศเปิดการเรียนการสอนชดเชย