พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

เช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ได้มีการทำบุญอาคารหลังใหม่ พร้อมด้วย

การอบรมครู โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทรงเทศบาล8บ้านใหม่ เข้าร่วมรับการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เทศบาลนครเชียงราย

ร่วมงานชุมชน “ถวายกองผ้าป่า”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00น.  ทางโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ร่วมกับชุมชน ทได้ตั้งกองผ้าป่าถวายวันสันทรายใหม่ 

กิจกรรมปรับพื้นฐาน อ.1 และ ป.1

กิจกรรมปรับพื้นฐาน อ.1 และ ป.1 โดยมีท่านผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน

ปริ้นแบบโปสเตอร์

ดาวน์โหลดแบบโปสเตอร์