ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

คณะดูงานจาก ท.4 สันป่าก่อในการเยี่ยมชมการจัดการศึกษา

วันนี้ 13 ธันวาคม 60
ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ผอ.พรพิศ เทพปัญญา รองฯวิทวัส. สมสกุล ครูและบุคลากรทุกท่านให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก ท.4 สันป่าก่อ

ประชุมผู้ปกครอง 2/2560

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้จัดโครงการความร่อมมือประชุมผู้ปกครอง ขึ้นในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560