พิธีไหว้ครู 61

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรยนเทศบาล 8 บ้านใหม่ได้จัดพิธีไหว้ครู

โดยมี นางสาวพรพิศ เทพปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่เป็นประธานในพิธี

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง แม่ครัว1ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง

แม่ครัว1ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ป.1-1  ป.1-2  ป.1-3

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1