รายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในการเขาศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น อนุบาล 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่ โดยมีนักเรียนชันอ อนุบาล และ ประถม 1-3 เข้าร่วมทำบุญ และฟังธรรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม LogBook

ดาวน์โหลดโปรแกรม LogBook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561