สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่จัดกิจกรรรม สวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ในช่วงกิจกรรมภาคเช้า

การประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

โดยมี รองณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

พิธีไหว้ครู 61

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางโรงเรยนเทศบาล 8 บ้านใหม่ได้จัดพิธีไหว้ครู

โดยมี นางสาวพรพิศ เทพปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่เป็นประธานในพิธี

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง แม่ครัว1ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง

แม่ครัว1ตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ป.1-1  ป.1-2  ป.1-3