รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น อนุบาล 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่ โดยมีนักเรียนชันอ อนุบาล และ ประถม 1-3 เข้าร่วมทำบุญ และฟังธรรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม LogBook

ดาวน์โหลดโปรแกรม LogBook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

 

อบรม PLC 17/10/61

โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้จัดอบรม PLC โดยมีผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา เป็นประธาน
และมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 เป็นวิทยากร

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2561 ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้มาีการประชขุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายประจวบ พาคำ เป็นประธาน