ปริ้นแบบโปสเตอร์

ดาวน์โหลดแบบโปสเตอร์

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน60

เช้าวันที่1 พ.ค.60 ทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ ได้มีการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น อนุบาล และประถมศึกษาในปีการศึกษา 2560

แจ้งประชุมครู-บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 8บ้านใหม่

แจ้งประชุมครู-บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 8บ้านใหม่ ร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 28เม.ย 60 เวลา 09.00น.ประชุมครู-บุคลากรท.8ก่อนเปิด

คณะครูร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐ มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ประชุมจัดทำแผน+งานประกันคุณภาพ

วันพุธที่๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่นำโดย ท่านผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา ได้มีการประชุมแผนทำเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไปโดยมีครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วม