ให้ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

ทางสาธารณสุข มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูฝน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

วันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่
ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทใน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ประชุมผู้ปกครอง1/60

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ตาม”โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมดูแลและช่วยเหลือนักเรียน”

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดยมีกำหนดการ วันที่ 4 มิ.ย.2560 

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

เช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ได้มีการทำบุญอาคารหลังใหม่ พร้อมด้วย