ข้อมูลนักเรียน

Spread the love

 ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

อ.1/1             19   คน

อ.1/2             19 คน

อ.2/1             29  คน

อ.2/2             28 คน

ป.1/1            32 คน

ป.2/1            25 คน

ป.2/2            25 คน

ป.3               31 คน

ป.4                33 คน

ป.5               34 คน

ป.6               22 คน

รวม  299 คน