ส่งงานนักเรียน กอท.

Spread the love

ส่งงานนักเรียน กอท.

 

งานนักเรียนชั้น ป.6 – งานชิ้นที่ 1          – งานชิ้นที่ 2         -งานชิ้นที่ 3       -งานชิ้นที่4(การสร้างตาราง)

– งานชิ้นที่ 5    งานชิ้นที่ 6  -งานชิ้นที่ 7

-ส่งงาน powerpoint

 


งานนักเรียนชั้น ป.5 – งานชิ้นที่ 1     -งานชิ้นที่ 2   -งานชิ้นที่ 3    -งานชิ้นที่ 4