กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

Spread the love

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่ โดยมีนักเรียนชันอ อนุบาล และ ประถม 1-3 เข้าร่วมทำบุญ และฟังธรรม