การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

Spread the love

วันที่ 27 กันยายน 2561 ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้มาีการประชขุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายประจวบ พาคำ เป็นประธาน