“ค่ายสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้านภัยยาเสพติด” สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6

Spread the love

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายสร้างภูมิคุ้มกันใจ ต้านภัยยาเสพติด” สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 โดยมีท่านผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา เป็นประธานในพิธีเปิดฯ กล่าวนำปฏิญาณตน และให้โอวาทแก่นักเรียน