การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ)

Spread the love

การแข่งขันหมากล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ (ภาษาไทย-อังกฤษ) และเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของครูและนักเรียน

วันที่แข่งขัน วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561

สถานที่แข่งขัน ห้อง 323 ชั้น 3 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. 1. เด็กชายพิเศษ แซ่ท้อ
 2. 2. เด็กชายวุฒิชาติ ชัยจิตร
 3. 3. เด็กชายบุญชัย กตเวทิตากุล
 4. 4. เด็กชายศิรากรณ์ ใจคำ

ผลการแข่งขัน

          รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500 พร้อมเกียรติบัตร

 1. 1. เด็กชายพิเศษ แซ่ท้อ
 2. เด็กชายศิรากรณ์ ใจคำ

          รางวัลiรองชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 พร้อมเกียรติบัตร

 1. 1. เด็กชายวุฒิชาติ ชัยจิตร
 2. 2. เด็กชายบุญชัย กตเวทิตากุล

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

 1. 1. โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่
 2. 2. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
 3. 3. โรงเรียนดอยงามวิทยาคม
 4. 4. โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
 5. 5. โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม