การประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

Spread the love

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

โดยมี รองณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้