ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง

Spread the love

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางโรงโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา ได้ให้การต้อนรับคณะดูงาน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และโรงเรียนอนุบาลตำบลท่าสุด ได้เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง