ถวายเทียนพรรษา

Spread the love

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่