ให้ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

Spread the love

ทางสาธารณสุข มาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคที่มากับฤดูฝน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่