กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

Spread the love

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดยมีกำหนดการ วันที่ 4 มิ.ย.2560 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่