โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและนันทนาการนครเชียงราย

Spread the love

28 ก.ค.63
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020