เทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

Spread the love

#เทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2020