วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

Spread the love

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
———————
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และบุคลากร
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย