ประกาศงดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน

Spread the love

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ประกาศงดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน และจะดำเนินการเปิดภาคเรียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563