ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล2และป.1ปีการศึกษา63

Spread the love

ผลการประเมินชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563

  

*ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารายงานตัวในวัน อาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 *หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์