การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขัน งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ

Spread the love