Category Archives: กิจกรรมทั่วไป

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา

กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสันทรายใหม่ โดยมีนักเรียนชันอ อนุบาล และ ประถม 1-3 เข้าร่วมทำบุญ และฟังธรรม

อบรม PLC 17/10/61

โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้จัดอบรม PLC โดยมีผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา เป็นประธาน
และมีวิทยากรจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 1 เป็นวิทยากร

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2561 ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้มาีการประชขุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี นายประจวบ พาคำ เป็นประธาน

ประเพณีตานก๋วยสลาก

วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ได้ร่วมประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดสันทรายใหม่ นำโดยผู้อำนวยการ พรพิศ เทพปัญญา