Category Archives: กิจกรรมทั่วไป

บรรยากาศการประเมินพัฒนาการและความพร้อม 63

จำปีสีนวลเกมส์

ค่ายหนังสือสื่อรักสานสายใยรักในครอบครัว

กิจกรรมสะเค็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-ป.3) STEM Education

การประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขัน งานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ