Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง แม่ครัว1ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยง1ตำแหน่ง

แม่ครัว1ตำแหน่ง

กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดยมีกำหนดการ วันที่ 4 มิ.ย.2560 

ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวนักเรียนใหม่

แบบรายงานตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่ได้ประกาศในรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

เลือกดาวน์โหลดแบบรายงานตัวได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง Best Practice

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือก Best Practice การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 H