Category Archives: ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  ป.1-1  ป.1-2  ป.1-3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการรับสมัคร 61

กำหนดการรับสมัคร  PDF  1  2 และปฏิทินการรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดยมีกำหนดการ วันที่ 4 มิ.ย.2560 

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

เช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ได้มีการทำบุญอาคารหลังใหม่ พร้อมด้วย