นักเรียนโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ ร่วมงานและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนเนื่องในวันสถาบันขงจื่อ ครั้งที่ 7และงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 26 กันยายน 2563
นายหิรัญ ศรีวิชัยพา นักเรียนร่วมงานและแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนเนื่องในวันสถาบันขงจื่อ ครั้งที่ 7และงานเฉลิมฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ประจำปี 2563
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2020

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร,ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

24 กันยายน 2563
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร จากนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รางวัลสถานศึกษาที่สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลนครเชียงราย

23 กันยายน 2563
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน 2020

เด็กชายณัฏฐากร ชาวดร นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

22 กันยายน 2563
เด็กชายณัฏฐากร ชาวดร นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
รับรางวัลเยาวชนดีเด่น…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020

โรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ แจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจร เนื่องจากจะเปิดใช้ถนนใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียน

ประกาศจากทางโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 63 แจ้งการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจร เนื่องจากจะเปิดใช้ถนนใหม่…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020