ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ(ครูอังกฤษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยครู (วิชาภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จัดกิจกรรม 2 เมษายน 2564

2 เมษายน 2564
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จัดกิจกรรม ดังนี้

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2021

เทศบาล ๘ บ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ การจัดการเรียนรุ้ Project Approach ระดับปฐมวัย

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ การจัดการเรียนรุ้ Project Approach ระดับปฐมวัย…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2021

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยครู ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
http://tesaban8.ac.th/tesaban8/wp-content/uploads/2021/03/CamScanner-03-30-2564-11.34.pdf

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2021

การประเมิน NT ชั้น ป.3 (การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563

สนามสอบโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ได้ดำเนินการประเมิน NT ชั้น ป.3 (การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2021