วันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

วันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิ อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมผู้ปกครอง1/60

ประชุมผู้ปกครอง1/60

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียน อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

เช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมครู โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูฯ

การอบรมครู โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทรงเทศบาล8บ้านใหม่ เข้าร่วมรับกา อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมงานชุมชน “ถวายกองผ้าป่า”

ร่วมงานชุมชน “ถวายกองผ้าป่า”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00น.  ทางโรงเรียนเทศบาล8 อ่านเพิ่มเติม »

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน60

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน60

เช้าวันที่1 พ.ค.60 ทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ ได้มีการ อ่านเพิ่มเติม »

คณะครูร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

คณะครูร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จ อ่านเพิ่มเติม »

 

วันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่
ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทใน กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน 2560

ประชุมผู้ปกครอง1/60

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครอง ตาม”โครงการอบรมผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมดูแลและช่วยเหลือนักเรียน”

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง60

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โดยมีกำหนดการ วันที่ 4 มิ.ย.2560