พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

เช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมปรับพื้นฐาน อ.1 และ ป.1

กิจกรรมปรับพื้นฐาน อ.1 และ ป.1

กิจกรรมปรับพื้นฐาน อ.1 และ ป.1 โดยมีท่านผู้อำนวยการ พรพ อ่านเพิ่มเติม »

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน60

บรรยากาศการรับรายงานตัวนักเรียน60

เช้าวันที่1 พ.ค.60 ทางโรงเรียนเทศบาล8 บ้านใหม่ ได้มีการ อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งประชุมครู-บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 8บ้านใหม่

แจ้งประชุมครู-บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 8บ้านใหม่

แจ้งประชุมครู-บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 8บ้านใหม่ ร่วมประชุ อ่านเพิ่มเติม »

คณะครูร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

คณะครูร่วมกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จ อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมจัดทำแผน+งานประกันคุณภาพ

ประชุมจัดทำแผน+งานประกันคุณภาพ

วันพุธที่๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้ อ่านเพิ่มเติม »

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560 ชันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านเพิ่มเติม »

 

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่เทศบาล8บ้านใหม่

เช้าวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ได้มีการทำบุญอาคารหลังใหม่ พร้อมด้วย

การอบรมครู โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทรงเทศบาล8บ้านใหม่ เข้าร่วมรับการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูฯ เทศบาลนครเชียงราย

ร่วมงานชุมชน “ถวายกองผ้าป่า”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00น.  ทางโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ร่วมกับชุมชน ทได้ตั้งกองผ้าป่าถวายวันสันทรายใหม่