วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กำหนดการการเปิดและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศงดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ประกาศ

กิจกรรม”ข่วงพื้นบ้าน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล2และป.1ปีการศึกษา63

ผลการประเมินชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563