ประกาศงดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ประกาศ

กิจกรรม”ข่วงพื้นบ้าน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

ประกาศผลการประเมินนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล2และป.1ปีการศึกษา63

ผลการประเมินชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2563

บรรยากาศการประเมินพัฒนาการและความพร้อม 63

ประกาศรายชื่ิอนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินพัฒนาการและความพร้อม 63

ตามประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่1 จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการและความพร้อม ปีการศึกษา 2563