โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมและนันทนาการนครเชียงราย

28 ก.ค.63
โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและลงนามถวายพระพรชัยมงคล…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2020

กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

กิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020

โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ จัดประชุมคณะครูและบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม 63 นำโดย ผู้อำนวยการ นงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ณ ห้องประชุม ชัยพฤกษ์

#โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ จัดประชุมคณะครูและบุคลากร ประจำเดือน กรกฎาคม 63 นำโดย ผู้อำนวยการ นงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ณ ห้องประชุม ชัยพฤกษ์ #โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2020

คุณหมอจากโรงพยาบาลเชียงรายตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้น ป.1ถึงป.6

#งานอนามัยโรงเรียน..คุณหมอจากโรงพยาบาลเชียงรายตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน..ป.1ถึงป .6..ตั้งแต่เวลา..9.00น.-15.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์ #โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2020

เทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

#เทศบาลนครเชียงรายเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2020