โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร อ.แม่สาย โดยมาศึกษาดูงาน กระบวนการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นแนวทางการสอนโดยใช้ STEM กระบวนการสอนแบบ Project Approach ของระดับชั้นปฐมวัย

25 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพรหมวิหาร…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ร่วมกัน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมอนุบาลของศูนย์ฯ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ และการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ในปีการศึกษา 2564

24 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ ร่วมกัน…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2021

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่เรื่องการรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ตามไฟล์แนบ http://tesaban8.ac.th/tesaban8/wp-content/uploads/2021/02/167019_TapScanner-02-23-2021-14.04-1.pdf

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ มีการจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ณ ห้องประชุม ชัยพฤกษ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ มีการจัดประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ณ ห้องประชุม ชัยพฤกษ์

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ได้จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021