ประชุมจัดทำแผน+งานประกันคุณภาพ

ประชุมจัดทำแผน+งานประกันคุณภาพ

วันพุธที่๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้ อ่านเพิ่มเติม »

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560 ชันประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านเพิ่มเติม »

กิจเก็บเกี่ยวผลผลิต

กิจเก็บเกี่ยวผลผลิต

เก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนกุมภาพนธ์ 2560 อ่านเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวนักเรียนใหม่

ดาวน์โหลดแบบรายงานตัวนักเรียนใหม่

แบบรายงานตัวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่ได้ป อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง Best Practice

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง Best Practice

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือก Best Practice กา อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา2560

ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา2560

ตามประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล อ่านเพิ่มเติม »

ผลสอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560

ผลสอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560

ผลสอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 คณิตศาสตร์ ได้เหรียญท อ่านเพิ่มเติม »

 

ประชุมจัดทำแผน+งานประกันคุณภาพ

วันพุธที่๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่นำโดย ท่านผู้อำนวยการพรพิศ เทพปัญญา ได้มีการประชุมแผนทำเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไปโดยมีครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วม

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560

ตารางสอบปลายภาค 6-8 ก.พ.2560 ชันประถมศึกษาปีที่ 1

กิจเก็บเกี่ยวผลผลิต

เก็บเกี่ยวผลผลิต เดือนกุมภาพนธ์ 2560