ผู้อำนวยการมงคล ใบแสง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ผู้อำนวยการนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ …

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2021

นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พบปะกับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรฯ เนื่องในโอกาสวาระการเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
นางนงค์ลักษณ์ ดุริยะพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ นำคณะผู้บริหาร คณะครู…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 15 กันยายน 2021

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ทำการเปิดเรียน On site ได้มีมาตรการป้องกัน และคัดกรอง covid-19 อย่างเข้มงวด

โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ ทำการเปิดเรียน On site ได้มีมาตรการป้องกัน และคัดกรอง covid-19 อย่างเข้มงวด ในครั้งนี้…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2021

แจ้งเปิดเรียนในรูปแบบ On site ที่โรงเรียนโดยแยกกลุ่มมาเรียน

แจ้งเปิดเรียนในรูปแบบ On site ที่โรงเรียนโดยแยกกลุ่มมาเรียน
-จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2021

อบรมออนไลน์หัวข้อ การอบรมให้ความรู้เพื่อการดำเนินงานแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ เข้าอบรมออนไลน์หัวข้อ…

โพสต์โดย โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2021